List do absolwentów

Drodzy Przyjaciele Wspólnoty Wawrzynowej!

Kolejny rok za nami.
Na wstępie chciałbym Wam wszystkim podziękować za modlitwę w intencji naszej wspólnoty.
Dziękuję za wsparcie materialne, które ofiarowaliście w ubiegłym roku w postaci 1% oraz darowizn. Wyrażam wdzięczność za każdą okazaną pomoc, która pozwoliła nam na realizację zadań statutowych.
W kilku słowach chciałbym Wam przedstawić co w tym czasie się wydarzyło.

Dla każdego z Was poprzedni rok obfitował w inne doświadczenia, jednak ważnym przeżyciem, łączącym nas wszystkich, było odejście ks. Stanisława Orzechowskiego – naszego „Orzecha”. I choć nie ma go już z nami, to dzieło wspólnoty, którą powołał, wraz z różnorodnymi środowiskami i grupami, trwa nadal. Dni w których odchodził ks. Stanisław Orzechowski, stały się dla naszej wspólnoty wielkimi rekolekcjami wiary. Mnóstwo osób przyjechało do Wrocławia z różnych stron Polski i zagranicy, aby towarzyszyć pierwszemu duszpasterzowi „Wawrzynów” w jego ostatniej pielgrzymce. Widzieliśmy wtedy wiele smutku i łez, ale jednocześnie masę wdzięczności i radości. Sam „Orzech” napisał w testamencie, „aby pogrzeb był w miarę radosny…” – tak też się stało – cieszę się, że wielu z Was mogło w tym uczestniczyć.
Jako Stowarzyszenie udzieliliśmy wszelkiego wsparcia materialnego oraz organizacyjnego, aby ostatnie pożegnanie naszego kapłana było uroczyste i godne.
W pomoc przy uroczystościach pogrzebowych zaangażowało się mnóstwo absolwentów oraz studentów, za co bardzo wszystkim dziękujemy.

Pod kierunkiem Stowarzyszenia zawiązała się grupa osób, która podjęła się skatalogowania spuścizny „Orzecha” dla przyszłych pokoleń. Przed nami digitalizacja i archiwizacja materiałów pozostawionych przez ks. Orzechowskiego. W planach jest stworzenie Izby Pamięci, która miałaby powstać w mieszkaniu, w którym mieszkał duszpasterz. Praca ta będzie długotrwałym procesem, ponieważ ksiądz, oprócz „Wawrzynów”, działał w wielu środowiskach, m.in. Ludzi Pracy, Kolejarzy, Solidarności, Dialogów Narzeczeńskich, czy Seminarium Odnowy w Duchu Św. Przez wiele lat był także spowiednikiem kleryków i zasłużonym rekolekcjonistą, a od 1981 r. głównym przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę.
Planujemy ponadto w krótkim czasie utworzenie strony internetowej, poświęconej życiu i działalności duszpasterskiej „Orzecha”.
Mamy więc przed sobą ambitne zadanie, które wymaga ogromnego nakładu pracy, dlatego już dziś prosimy Was o modlitwę w tej intencji. Do realizacji tego projektu, oprócz modlitwy potrzebujemy też wsparcia materialnego i osobowego, dlatego jeśli możesz pomóc – zgłoś się do – Wiesław Wowk „Kuzyn tel. 608 09 57 57

Obecnie Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny” prowadzą ojcowie ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów – o. Michał Serwiński CMF oraz o. Mateusz Cyganik CMF.
Do kościoła akademickiego na ul. Bujwida wciąż przychodzą nowe pokolenia studentów. To dla nich miejsce spotkań modlitewnych i formacyjnych oraz przestrzeń do zawierania trwałych relacji z Bogiem i ludźmi. Oprócz codziennych Mszy św., działają tutaj m.in. spotkania biblijne, Odnowa w Duchu Św., kurs przedmałżeński, tradycyjne „siódemki” ze śniadaniem, „Czwartkowe Wieczerze”, liturgiczna służba ołtarza, zajęcia sportowe i inne. Więcej informacji o bieżących aktywnościach można znaleźć na stronie: http://wawrzyny.wroc.pl.

Stowarzyszenie wciąż wspiera finansowo działania DA Wawrzyny.
W ostatnim czasie z inicjatywy Duszpasterza i przy częściowym wsparciu Stowarzyszenia w ośrodku przeprowadzono liczne remonty: wyremontowano salkę jesionową, salkę kominkową, korytarz oraz odnowiono sanitariaty
Finansujemy też zakup artykułów spożywczych na śniadania i wieczerze, poczęstunki przy, spotkaniach, rekolekcjach, wigilii wawrzynowej, czy sylwestrze w Bukowcu.
Do kolejnych wydatków należą: zakup węgla, artykułów liturgicznych oraz niezbędnych środków czystości.
Część finansów przeznaczamy również na promocję duszpasterstwa – wydruk plakatów, broszur, czy ogłoszeń związanych z działalnością studencką.
Wszystkie powyższe wydatki udało się pokryć właśnie dzięki Waszej hojności – za co bardzo dziękujemy!

1% to dla nas ważne.
Proszę Was, abyście, wypełniając w tym roku dokument PIT, przekazali 1% podatku na działalność naszego Stowarzyszenia. W tym celu w zeznaniu podatkowym wystarczy podać numer KRS Stowarzyszenia Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”: 0000086185 z dopiskiem: „na cele statutowe”. Wasze wpłaty pozwolą nam i w tym roku na wsparcie wyżej wymienionych inicjatyw.

Jeśli to możliwe, możecie przekazać nam dowolną kwotę w formie jednorazowej darowizny. Warto też rozważyć darowiznę na rzecz Stowarzyszenia poprzez ustawienie w banku stałego zlecenia, stałe wpłaty pozwolą nam lepiej planować zakres wydatków i działań statutowych.
Darowiznę lub zlecenie stałe możecie przesyłać na konto
Stowarzyszenie Przyjaciół D.A „Wawrzyny”
SANTANDER 13 1500 1793 1217 9004 2633 0000

Jeśli w przyszłości chcielibyście otrzymywać informacje o naszej działalności w wersji elektronicznej, prześlijcie, proszę swój adres e-mailowy na skrzynkę: stowarzyszenie@wawrzyny.wroc.pl.

Dziękuję za Waszą dotychczasową pomoc.
Z wyrazami szacunku, życzliwości i
pamięcią w modlitwie –
Przewodniczący Stowarzyszenia
Wiesław „Kuzyn” Wowk

Wspieramy Duszpasterstwo od 1995r.

Lat

Inicjatyw

Ludzi

Przekaż nam twój 1.5%

Dzięki waszemu wsparciu możemy prowadzić działalność naszego Stowarzyszenia i tworzyć tę rodzinną wspólnotę!

 

 

Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny

ul. Bujwida 49/51 50-345 Wrocław

NIP 896 10 00 927
KRS 0000086185
Stowarzyszenie posiada status OPP

Konto do wpłat wsparcie i darowizny

Bank Santander
13 1500 1793 1217 9004 2633 0000

Kontakt

Przewodniczący Stowarzyszenia
Wiesław Kuzyn Wowk
stowarzyszenie@wawrzyny.wroc.pl
tel. 608 09 57 57
stowarzyszenie.wawrzyny.wroc.pl